Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012

Η Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού


"Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα,
καὶ τὴν Αγίαν σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν"

   Στίς 14 Σεπτεμβρίου  γία μας κκλησία ορτάζει πανηγυρικά καί τιμ τήν Παγκόσμιο ψωση το Τιμίου Σταυρο, τήν  μεγάλη ατή  δεσποτική ορτή, ποία  ποτελε τήν παρχή λων τν δεσποτικν ορτν το τους.
    Τούτη τήν μέρα, ρθοδοξία λόκληρη τιμ καί προσκυν τό «τρισμακάριστον ξύλον», τόν Σταυρό το Κυρίου, ποος ποτελε καύχημα αώνιο καί σύμβολό Της καί διά το ποίου νικήθηκε ριστικά διάβολος  καί θάνατος, ταν  πάνω του «τάθη Χριστός Βασιλεύς καί Κύριος» γιά νά θυσιαστε καί νά  ρει τίς μαρτίες λου του κόσμου.

    Τόν Τίμιο Σταυρό  ναζητοσε νά βρε  στούς γίους Τόπους,  μέ ερά γωνία καί μεγάλη πίστη γία λένη, μητέρα το Μ. Κωνσταντίνου. Καί Θεός τήν ξίωσε νά ζήσει τήν μεγάλη χαρά τς ερέσεως, ταν στίς 14 Σεπτεμβρίου το 335μΧ μία θαυμάσια εωδία ρωματικο φυτο τήν δήγησε σέ κάποιο σημεο κοντά στόν φρικτό Γολγοθά. Τό εοσμο κενο φυτό ταν βασιλικός, τόν ποο κκλησία μς μοιράζει κάθε χρόνο μετά τήν τελετή τς ψώσεως,  στούς πιστούς πρός ελογία καί γιασμό.
    Ἐκε, στερα πό πίπονες  νασκαφές βρέθηκε Σταυρός το Κυρίου μαζί μέ τούς δύο σταυρούς τν «συσταυρωθέντων  ατ ληστν». γία λένη κυριεύθηκε πό μεγάλη πορία σχετικά μέ τό ποιός πό τούς τρες σταυρούς ταν Σταυρός το Χριστο καί ναζητοσε τόν τρόπο μέ τόν ποο κάτι τέτοιο θά γινόταν γνωστό. Τότε ποφάσισαν νά κουμπήσουν τούς σταυρούς διαδοχικά πάνω στό σμα μίας νεκρς χήρας. Ο δύο σταυροί τν ληστν, δέν πέφεραν κανένα ποτέλεσμα. Μόλις μως τό «Ξύλο τς ζως» κούμπησε  τό ψυχο σμα, νεκρή ναστήθηκε καί τότε φανερώθηκε μέ τόν πιό σαφ καί ναμφισβήτητο τρόπο ποιός ταν Τίμιος Σταυρός.
      Εθύς Βασίλισσα καί συνοδεία τς ρχισαν νά δοξολογον τόν Θεό καί νά σπάζονται μέ δάκρυα χαρς  τόν Σταυρό το Κυρίου, ν τό συγκεντρωμένο μέγα πλθος ζητοσε νά προσκυνήσει κι κενο. πειδή κάτι τέτοιο κείνη τήν ρα ταν δύνατο, ο συγκεντρωμένοι ζήτησαν τουλάχιστον νά Τόν δον. Τότε Μακάριος Πατριάρχης εροσολύμων νέβηκε στόν μβωνα, κρατώντας τόν Τίμιο Σταυρό καί τόν ψωσε γιά νά εναι ρατός σέ λους τους συγκεντρωμένους.  λαός στήν θέα το Τιμίου  Σταυρο ρχισε μέ κατάνυξη νά ψάλει τό «κύριε λέησον».
      Ατό κριβς τό θαυμάσιο γεγονός, παναλαμβάνει κάθε χρόνο κκλησία μας, θέτοντας τόν Τίμιο Σταυρό στό κέντρο το Ναο  πρός προσκύνηση, λλά κυρίως μέ τήν τελετή τς ψώσεως, ταν ερέας κρατώντας στά χέρια τόν Σταυρό ελογίας μέ κλαδιά βασιλικό, τόν κατεβάζει μέχρι σχεδόν τό δάπεδο κλίνοντας ελαβικά τό γόνυ καί στήν συνέχεια τόν ψώνει πάνω πό τό ψος τς κεφαλς ναπέμποντας συγχρόνως τίς καθορισθεσες στό τυπικό της μέρας δεήσεις, ν ο ψάλτες καί τό κκλησίασμα ψάλλουν ργά τό «κύριε λέησον».
       Ο ρθόδοξοι Χριστιανοί  τιμομε πάντα μέ διαίτερο τρόπο τήν γία μέρα τς ψώσεως το Σταυρο το Κυρίου μας. ερές κολουθίες χουν πανηγυρικό χαρακτήρα, ν χει θεσπισθε αστηρή νηστεία, φο μέρα φέρει τά σα μέ τήν γία καί Μεγάλη Παρασκευή. Κατακλύζουμε το ερούς Ναούς, προκειμένου νά προσκυνήσουμε τόν Τίμιο Σταυρό καί νά ντλήσουμε δύναμη καί χάρη πό ατόν. Παίρνουμε μαζί μας κλώνους βασιλικο ς ελογία καί τόν ναποθέτουμε στά εκονίσματα ς φυλαχτό κατά το κακο. Γνωρίζουμε πολύ καλά, τι τιμή καί προσκύνηση το Σταυρο εναι προσκύνηση το διου του σταυρωμένου Λυτρωτ μς Χριστο καί χι εδωλολατρική πράξη, πως κακόβουλά μας κατηγορον ο ποικιλώνυμοι αρετικοί.
       Μέ να στόμα καί μία καρδιά νωμένοι ς ψάλλουμε τενίζοντας Τόν, τόν πέροχο παιάνα ατς τς μεγάλης ορτς: «Σσον Κύριε τόν λαόν Σου καί ελόγησον τήν κληρονομίαν Σου».
  
Οι Κατηχητές του Ιερού Ναού