Κυριακή 24 Απριλίου 2016

Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα


 Οι "Ακολουθίες του Νυμφίου" και τα γεγονότα
 των τριών πρώτων ημερών της Μεγάλης Εβδομάδος

Μοναδικά καί ἐξαίσια τά γεγονότα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου μας. Μεγάλα καί κοσμοσωτήρια τά χαρακτηρίζει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὅπου τά Πάθη, ἡ Ταφή καί ἡ ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, διαδραματίζονται κατά τή διάρκεια αὐτῆς.


   Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία πολύ σοφά καθιέρωσε οἱ  ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, νά τελοῦνται διαφορετικά, γιά τήν διευκόλυνση, καί εὐκολότερη προσέλευση καί συμμετοχή τῶν πιστῶν. Πιό συγκεκριμένα, ὁ Ὄρθρος νά τελεῖται τό ἀπόγευμα καί ὁ Ἑσπερινός τό πρωί, δηλαδή κάθε βράδυ νά ἀναφέρονται τά γεγονότα τῆς ἑπόμενης ἡμέρας. Παράλληλα, η ὑμνογραφία τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, εἶναι ἰδιαιτέρως κατανυκτική, ἐνῶ μᾶς βοηθάει νά κατανοήσουμε καί νά "ζήσουμε" ὅσα συνέβησαν κατά τήν ἑβδομάδα αὐτή.  
                                    
                                       
   Ἡ Κυριακή των Βαΐων καί ἡ θριαμβευτική εἴσοδος καί ὑποδοχή τοῦ Ἰησοῦ στά Ἱεροσόλυμα, σηματοδοτεῖ τό τέλος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τήν ἔναρξη τῆς ἑβδομάδας τοῦ Θείου δράματος. Το ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, οἱ Ναοί στολίζονται πένθιμα, ἐνῶ ξεκινοῦν νά τελοῦνται καί οἱ Ἀκολουθίες τοῦ Νυμφίου, ὡς καί τό βράδυ τῆς Μεγάλης Τρίτης. 
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ...Η Ακολουθία του Νιπτήρος και ο Μυστικός Δείπνος

«Το Δείπνου σου το μυστικο... »   
Τό πόγευμα τς Μεγάλης Τετάρτης (Μεγάλη Πέμπτη)καί ἐν συνέχεια τῶν τριῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Νυμφίου, ἡ Ἐκκλησία μᾶς τελεῖ τήν  Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Πέμπτης, ἡ ὁποία εἶναι εὐρέως γνωστή, ὡς ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου καί κατά τήν ὁποία, ὅπως ἀναφέρει καί τό συναξάρι τῆς ἡμέρας : «… οἱ τά πάντα καλῶς διαταξάμενοι θεῖοι Πατέρες …παραδεδώκασιν ἠμίν τέσσαρα τινά ἐορτάζειν. Τόν ἱερόν Νιπτήρα, τόν μυστικόν Δεῖπνον, τήν ὑπερφυά Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν αὐτήν».

                                     

Η Σταύρωσις του Κυρίου


«πί ξύλου βλέπουσα κρεμάμενον, Χριστέ... »

      Τό βράδυ τς Μεγάλης Πέμπτης (Μεγάλη Παρασκευή)  κκλησία μς τελε τήν μοναδική καί θαυμάσια  κολουθία τν Παθν το Κυρίου,  ποία εναι ερέως γνωστή ς  κολουθία τν «δώδεκα εαγγελίων», ξαιτίας το γεγονότος, τι περιέχει τήν νάγνωση δώδεκα εαγγελικν περικοπν  ο ποες περιγράφουν λα τά θαυμαστά  γεγονότα τν Παθν το Κυρίου.


                                       


Η Ακολουθία της Αποκαθήλωσης και του Επιταφίου Θρήνου

τε κατλθες πρός τόν θάνατον,  ζωή  θάνατος
τότε τόν ἄδην ἐνέκρωσας, τή ἀστραπή τῆς Θεότητος... "
  Τό πρωί τς Μεγάλης Παρασκευς,  τελεται στίς κκλησίες μας,  κολουθία τν ρν καί το σπερινο της ποκαθηλώσεως, που τό γιο καί Ζωοποιό Σμα το Κυρίου μς ναποτίθεται στό κουβούκλιο το πιταφίου, πρός προσκύνηση τν πιστν.  

Τό βράδυ τς Μεγάλης Παρασκευς (Μέγα Σάββατο),  ορτάζουμε "τήν Θεοσωμόν ταφήν καί τήν ες δου κάθοδον" το Κυρίου.  κκλησία διά τς μνωδίας της, κφράζει τήν κπληξη τς μπροστά στό παράδοξό της ταφς το Θεο καί ταυτόχρονα τήν βεβαιότητά της, πώς "τοτο  Σάββατον στι τό περευλογημένον, ν  Χριστός φυπνώσας ναστήσεται τριήμερος". 


                                        


Χριστός Ανέστη - Αληθώς Ανέστη


" Αναστάσεως μέρα λαμπρυνθμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα... "

    Ἡ Ἑορτή τῶν ἑορτῶν, τό θεμέλιο καί ὁ θρίαμβος τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού νίκησε τό θάνατο καί τό διάβολο, ὥστε νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τά πάθη καί τίς ἁμαρτίες μας καί νά μᾶς δώσει καινούρια ζωή, ὁλοκλήρωσε τόν κύκλο τοῦ σταυρώσιμου Πάσχα καί ἐγκαινίασε αὐτόν τοῦ Ἀναστάσιμου, ὅπως ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός καί οἱ Γραφές προφήτεψαν: "...καί ἀναστάντα τή τρίτη ἡμέρα κατά τάς Γραφᾶς"
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ...

Παρασκευή 8 Απριλίου 2016

Γεύμα των παιδιών του Ιερού Βήματος

Ακόμα μία ενοριακή συνάντηση πραγματοποίησαν την Γ' Κυριακή των Νηστειών 3 Απριλίου της Σταυροπροσκυνήσεως, τα μεγαλύτερα παιδιά του Ιερού Βήματος, όπου και φιλοξενήθηκαν στο "Αρχονταρίκι" του ιερού μας ναού για να γευματίσουν. Παράλληλα οι νέοι μας συζήτησαν θέματα που αφορούν τη διακονία του Αγίου Βήματος την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής που διανύουμε, όπως και της επερχόμενης πλούσιας λειτουργικής περιόδου του Πάσχα.