Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Έναρξη Κατηχητικών Μαθημάτων

μ η ν υ μ α
τοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου
 Ι γ ν α τ ί ο υ
πρός τούς ἀδελφούς Χριστιανούς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου

 Ἀδελφοί μου,
            Τήν 7ην Ὀκτωβρίου ἀρχίζουν τά Κατηχητικά Σχολεῖα στήν Ἱερά Μητρόπολη μας. Μιά νέα κατηχητική χρονιά ἀρχίζει στήν Ἐκκλησία μας καί παρακαλῶ θερμά ὅλοι νά ἐργασθοῦμε μέ ζῆλο γιά νά ξαναζωντανέψῃ αὐτός ὁ ἱερός θεσμός στίς πόλεις καί τά χωριά μας.
            Ἡ κατήχησις εἶναι χρέος ἱερό ὅλων μας. Καί ἐσεῖς οἱ γονεῖς κι ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς καί οἱ πολυπληθεῖς Κατηχηταί τῆς Μητροπόλεώς μας πρέπει νά ἀνασυντάξουμε τίς δυνάμεις μας καί νά ξεκινήσουμε μέ θεῖο ζῆλο αὐτό τό ὄμορφο ἔργο. Βοηθῆστε μας νά πυκνώσουμε τίς φάλαγγες τῶν κατηχητοπαίδων. Βοηθῆστε μας νά κρατήσουμε τά παιδιά κοντά στήν Ἐκκλησία, γιά νά τ' ἀπομακρύνουμε ἀπό τούς χώρους τῶν κινδύνων. Ἐμπιστευθῆτε μας αὐτό τόν πολύτιμο θησαυρό, τά παιδιά σας, μιά ὥρα τήν ἑβδομάδα γιά νά τούς μεταδώσουμε ἀνόθευτη τήν Ὀρθόδοξη Πίστι μας, γιά νά μεταγγίσετε ἔτσι νέο αἷμα στήν Ἐκκλησία μας. Στήν Ἐκκλησία πού βάλλεται, ἀλλά δέν νικιέται. Στήν Ἐκκλησία πού εἶναι ἡ σωτηρία μας καί ἡ μοναδική ἐλπίδα τοῦ ἀνθρώπου. Στήν Μητρόπολί μας τά Κατηχητικά ἀρχίζουν τήν 7ην  Ὀκτωβρίου. Στήν Ἐνορία σας μπορεῖτε νά πληροφορηθῆτε τά προγράμματα τῶν Κατηχητικῶν, καί νά στείλετε τά παιδιά σας. Μήν ἀκοῦτε αὐτούς πού διακηρύττουν ὅτι τό Κατηχητικό "πέθανε" ἤ ὅτι εἶναι θεσμός παρωχημένος ἤ ὁ,τιδήποτε ἄλλο. Τά Κατηχητικά πρέπει νά ὑπάρχουν καί νά θάλλουν. Νά λειτουργοῦν, γιά νά ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας ἐπιτελεῖ τό ἱερό ἔργο Της καί καλεῖ στό θεῖο Της γεώργιο τούς νέους βλαστούς Της.
            Σᾶς παρακαλῶ θερμά νά ὑποκινήσετε τούς νέους καί τά παιδιά νἄρχωνται κοντά μας. Νἄρχωνται στό Κατηχητικό.
                                                                     Μέ ἄπειρη ἐν Χριστῷ Ἀγάπῃ

                                                                          Ο μητροπολιτης σας

                                                                      ο Λαρισης και Τυρναβου 

                                                                                   Ι γ ν α τ ι ο ς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου