Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012

Θαύμα ή Τύχη

Του Αναγνώστη
 Χρήστου Παπανικολάου
Βιοχημικού - μέλους της νεανικής κίνησης της Ενορίας

    Καθημερινότητα! Μία λέξη γεμάτη πό κάθε ποψη! Γεμάτη κάθε μέρα μας πό παντο. Γεμάτη πό καθημερίνα πράγματα, μικρά μεγάλα. Πράγματα πού δέν τά δίνουμε καν σημασία γιατί τά θεωρομε δεδομένα καί μως μς κάνουν νά γχωνόμαστε τόσο πολύ. γχωνόμαστε καί τρελαινόμαστε ταν κάτι δέν πάει καλά. ως του..κάτι συμβαίνει ταν πρέπει! Καί μένουμε ναυδοι, καθώς προσδόκητα δέν τό περιμένουμε νά συμβε!

 Συμβαίνουν μως κατοντάδες πράγματα καθημερινά, τά ποα τά ντιλαμβανόμαστε μέν, δέν τά προσέχουμε δέ. Καί τό πρτο πού λέμε εναι πόσο τυχερός εμαι πού συνέβη ατό! ποία τύχη μέ  βρκε! Τύχη? πάρχει πραγματικά ατή λέξη ς νόημα? Γιά τήν πλειοψηφία εναι μία πραγματικότητα τύχη! Εμαστε τυχεροί ταν μς συμβαίνουν ατά πού θέλουμε καί τυχοι ταν κάτι πάει νάποδα δέν ρθει ταν τό θέλουμε! Εναι μως βάση στήν ποία πρέπει νά κινούμαστε? πάρχει πραγματικά τύχη?
   Θαῦμα! Πόσο βαριά λέξη μέ πόσα νοήματα! Τή λέξη τήν ἀποδίδουμε μόνο ὅταν μᾶς συμβαίνει κάτι τρομερό, ὅπως τό νά γιατρευτοῦμε ἀπό μία ἀρρώστια βαριά ἤ ὅταν γίνει κάτι πολύ ἐντυπωσιακό στή ζωή μας! Κι ὅταν δέν γίνει τίποτα ἀπό αὐτά δέν πιστεύουμε στά θαύματα γιατί δέν τό ζήσαμε ὅταν θέλαμε, μέ τόν τρόπο πού θέλουμε! Ἄρα γίνονται θαύματα τήν σήμερον ἡμέρα? Καί ἄν ναί πού εἶναι καί δέν τά βλέπουμε? Καί πώς νά πιστέψουμε στό θαῦμα ἀφοῦ δέν τό βλέπουμε νά γίνεται? Μήπως ὅλα εἶναι τυχαῖα τελικά?

   Μία προσεκτική ματιά στήν ζωή μᾶς ἀρκεῖ γιά νά διαπιστώσουμε πώς ἡ καθημερινότητα μᾶς εἶναι γεμάτη ἀπό εὐχάριστα καί δυσάρεστα πράγματα, ἀπό τυχερά καί ἄτυχα γεγονότα, ἀπό θαύματα μικρά ἤ μεγάλα. Τό θέμα εἶναι πώς τά ἀντιμετωπίζουμε ἐμεῖς. Σάν ἁπλή τύχη ἤ σάν ἕνα σημεῖο ἐρχόμενο ἐξ οὐρανοῦ, ἀπό τόν Ἅγιο Θεό? Πόσα ἁπλά καθημερινά γεγονότα τά βλέπουμε ὡς κεκτημένα καί σίγουρα καί τά προσπερνᾶμε ἐνῶ ἔχουν τόσο μεγάλη ἀξία πού ὀφείλουμε νά λέμε πώς εἶναι θαῦμα πού ὑπάρχουν καί σήμερα ὅπως καί κάθε μέρα? Ἔχουμε τήν ἱκανότητα μέσα καί ἀπό τά πιό μικρά πράγματα νά δοῦμε τό μεγαλύτερο τῶν θαυμάτων, πού εἶναι ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου στή ζωή μας? Ὅλα αὐτά τά ἁπλά καί καθημερινά εἶναι μία τύχη πού τά ἔχουμε ἤ ἕνα θαῦμα?
  
  Πολλοί λένε πώς πιστεύουν στό Θεό καί στά θαύματα. Μά ὅταν κάνει δέν πάει καλά, σέ θέματα ὑγείας γιά παράδειγμα, πολλοί ἀλλάζουν στάση καί ἀναρωτιοῦνται πού εἶναι ὁ Θεός καί γιατί δέν κάνει ἕνα θαῦμα. Καί περιμένουν τό θαῦμα γιά δοῦν αὐτό πού ἤδη ὑπάρχει, δηλαδή τόν ἴδιο τό Θεό! Περιμένουν νά δοῦν γιά νά πιστέψουν. Καί περιμένουν νά δοῦν τά μεγάλα σημεῖα, τά μεγάλα θαύματα, γιατί νομίζουν πώς ἐκεῖ φαίνεται ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ καί ἔτσι χάνεται ἡ ἁπλότητα τοῦ θαύματος. Μᾶς δίνει τήν πίστη ὡς βάση ὁ Θεός γιά νά βιώσουμε ἕνα θαῦμα καί ὄχι τό θαῦμα γιά νά βιώσουμε τήν πίστη!

   Γιά ὅποιον λέει ὅτι πιστεύει στό Θεό δέν εἶναι τίποτα τυχαῖο στή ζωή του! Γιά τόν πιστό ἄνθρωπο ὅλα εἶναι ἕνα θαῦμα, ἀπό τό πιό ἀσήμαντο ἕως τό πιό σημαντικό πού τοῦ συμβαίνει καθημερινά! Θαύματα συντελοῦνται καθημερινά  σέ ἀνύποπτο χρόνο στή ζωή μας! Ἡ ἴδια μᾶς ἡ ζωή ἀπό μόνη της εἶναι ἕνα θαῦμα! Τά μεγαλύτερα θαύματα κρύβονται στά πιό ἁπλά πράγματα. Σκεφτήκαμε ποτέ πώς μία μπουκιά ψωμί εἶναι ἕνα θαῦμα τοῦ Θεοῦ νά τήν ἔχουμε στό τραπέζι μας? Ἡ ἱκανότητά του νά ξυπνᾶμε κάθε πρωί εἶναι ἕνα δῶρο τοῦ Θεοῦ? Ἡ ἀναπνοή μας, ἡ δυνατότητα νά σκεφτόμαστε, οἱ φίλοι πού ἔχουμε, μήπως εἶναι ὅλα πρόνοια τοῦ Πανάγαθου Κυρίου μας? Αὐτά εἶναι μεγάλα θαύματα ἀλλά ποιός τά λογίζει ὡς τέτοια? Τά θεωροῦμε ὅλα φυσιολογικά ἀλλά εἶναι ὅλα δῶρα Θεοῦ, ἕνα μεγάλο ἀπέραντο θαῦμα πρός τούς ἁμαρτωλούς ἀνθρώπους καί ἔτσι πρέπει νά τά βιώνουμε! 

   Τά θαύματα τοῦ Θεοῦ, τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων δέν εἶναι κάτι πού γίνεται στιγμιαία στή ζωή μας, ἀλλά εἶναι μία συνεχής βίωση τῆς ὁμολογίας τῆς πίστης μας πρός τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό, πού μᾶς χαριτώνει ἀναξίως κάθε δευτερόλεπτο τῆς ζωῆς μας!
πίστη μας δέν εναι στά θαύματα λλά στόν Κύριο πού μς τά παραχωρε! ληθινά πιστός καί τό πιό τυχαο θέμα θά τό θεωρήσει ς να κόμη θαμα το Κυρίου, χι γιατί χει νάγκη τό θαμα λλά γιατί ατή εναι βίωση τς πίστης μας. Δέν πρέπει νά περιμένουμε τό θαμα γιά νά πιστέψουμε. πίστις δίνει τό θαμα! πίστις πώς Κύριος μπορε καί τό πιό σήμαντο θέμα μας νά τό τακτοποιήσει. «Μεγάλα τά τς πίστεως κατορθώματα» λέει ψαλμωδός. Εμαστε μως λιγόπιστοι καί ποτέ δέν λέμε να «Δόξα σοί Θεός» γιά λα ατά πού μς δίνει Κύριος! ς Θεός λέους καί Φιλεύσπλαχνος μως συνεχίζει νά παραχωρε καθημερινά θαύματα, πό τήν πέραντη γάπη του καί μόνο, καί νά μς λεε λπίζοντας πώς θά τά δομε κάποια στιγμή καί θά πομε ς λλος Πέτρος: «τι νήρ μαρτωλός εμί»!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου