Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

Χριστός Ανέστη - Αληθώς Ανέστη

" Αναστάσεως μέρα λαμπρυνθμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα... "


    Ἡ Ἑορτή τῶν ἑορτῶν, τό θεμέλιο καί ὁ θρίαμβος τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού νίκησε τό θάνατο καί τό διάβολο, ὥστε νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τά πάθη καί τίς ἁμαρτίες μας καί νά μᾶς δώσει καινούρια ζωή, ὁλοκλήρωσε τόν κύκλο τοῦ σταυρώσιμου Πάσχα καί ἐγκαινίασε αὐτόν τοῦ Ἀναστάσιμου, ὅπως ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός καί οἱ Γραφές προφήτεψαν: "...καί ἀναστάντα τή τρίτη ἡμέρα κατά τάς Γραφᾶς"
    Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, εἶναι τό σημαντικότερο γεγονός τῆς Πίστεώς μας, ἀφοῦ ὅπως μᾶς λέγει ὁ Ἀπόστολος Πάυλος, "Ἄν δέν ἀναστήθηκε ὁ Χριστός, ἡ πίστη μᾶς εἶναι ἀνωφελής καί ψέμα μεγάλο καί ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ἀξιολύπητοι.Ἀλλά ἡ ἀλήθεια - ὅπως μᾶς λέγει - , εἶναι μία, ὅτι ὁ Χριστός ἀναστήθηκε, κάνοντας τήν ἀρχή γιά τήν δική μας ἀνάσταση (Ἅ' Κόρ. 15, 12-30), αὐτῆς πού θά γευτοῦμε μετά τό τέλος τῆς ἐπίγειας ζωῆς μας κατά τή διάρκεια τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου μας, αὐτῆς πού ἀναλύουμε στό Σύμβολο τῆς Πίστεως λέγοντας, "Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καί ζωήν τοῦ μέλοντος αἰῶνος. Ἀμήν" ὅπου θά ἀναστηθοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καί θά ἀκολουθήσει ἡ αἰώνια καί ἀτελεύτητη ζωή.
    Η λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, καί τά γεγονότα πού παρακολουθοῦμε καί στά ὁποῖα συμμετέχουμε τίς μέρες αὐτές, μᾶς βοηθοῦν ὥστε νά ζήσουμε, νά χαροῦμε καί νά γευτοῦμε καί ἐμεῖς τήν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου.
   Τό Μεγάλο Σάββατο τό πρωί, τελεῖται ἡ λεγόμενη "1η Ἀνάσταση", δηλαδή  ὁ Ἑσπερινός της Ἀναστάσεως μέ τή Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ψάλλονται ὕμνοι ἀναστάσιμοι καί διαβάζεται ἡ προφητεία τοῦ Ἰωνά, τοῦ ὁποίου τό πάθημα προτύπωνε τήν ταφή καί τήν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Μετά ἀπό λίγο, ἀντηχεῖ σάν νικητήρια ἰαχή ὁ ψαλμικός ἦχος:
"Ἀνάστα ὁ Θεός, κρίνον τήν γῆν, ὅτι σύ κατακληρονομήσεις ἐν πάσι τοῖς ἔθνεσι"
     Εἶναι μάλιστα τό Μ. Σάββατο, τό μόνο Σάββατο τοῦ χρόνου πού τηρεῖται αὐστηρή νηστεία, γιά τήν παραμονή τοῦ Κυρίου στόν Ἅδη.
     Τά μεσάνυχτα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ἑορτάζουμε τήν ζωηφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, τήν ἥττα τοῦ θανάτου καί τῆς φθορᾶς καί τήν ἁφή τοῦ Ἁγίου Φωτός στόν κόσμο απο τον Πανάγιο Τάφο. Ἡ Πασχαλινή Ἀκολουθία εἶναι ἰδιαιτέρως λαμπρή. Ξεκινᾶ στίς 12 τά μεσάνυχτα μέ τόν Ὄρθρο καί συνεχίζει μέ τήν Θεία Λειτουργία.
    Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς του Πάσχα, τελεῖται ὁ "Ἑσπερινός της Ἀγάπης", κατά τή διάρκεια τοῦ ὁποίου διαβάζεται σέ πολλές γλῶσσες ἡ Εὐαγγελική Περικοπή πού ἐξιστορεῖ τήν ἐμφάνιση τοῦ Κυρίου στούς δώδεκα μαθητές τήν ἡμέρα τῆς Ἀνάστασης τοῦ (Ἰω. 20, 19-25) ὥστε νά κηρυχθεῖ σέ ὅλα τά Ἔθνη τό, " Χριστός ἐγερθεῖς ἐκ νεκρῶν ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο".
    Ἄς προσευχηθοῦμε λέγοντας: "Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι... " και ομολογώντας τή μόνη ἀλήθεια, αὐτῆς τοῦ Ἀναστημένου καί νικητή τοῦ θανάτου καί τῆς ἁμαρτίας Χριστοῦ, καί ἄς ψάλλουμε:
   
"Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, 
θανάτω θάνατον πατήσας
 και τοῖς ἐν τοῖς μνήμασιν, 
ζωήν χαρισάμενος" Οι Κατηχητές του Ιερού Ναού
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου