Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Ο Μητροπολίτης μας


      Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης καί Τυρνάβου κ.κ. Ἱερώνυμος (κατά κόσμον Παναγιώτης) Νικολόπουλος τοῦ Χρήστου καί τῆς Μαρίας, γεννήθηκε στήν Ἀθήνα τό 1971. Ἀποφοίτησε ἀπό τή Νομική Σχολή τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καθώς καί ἀπό τή Θεολογική Σχολή τοῦ ἰδἰου Πανεπιστημίου. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στό Πανεπιστήμιο τοῦ Groningen Ὁλλανδίας μέ εἰδίκευση στήν Ἱστορίαν τοῦ Δικαίου (Βυζαντινο-ρωμαϊκόν Δίκαιον). Ὁμιλεῖ τήν Ἀγγλική, τή Γερμανική, τήν Ὁλλανδική καί τήν Τουρκική Γλώσσα.
Ὑπηρέτησε τή στρατιωτική του θητεία ὡς Ἔφεδρος Ἀξιωματικός στήν Πολεμική Ἀεροπορία. Ἐργάσθηκε ὡς Δικηγόρος, παραιτούμενος τοῦ Δικηγορικοῦ
Συλλόγου Ἀθηνῶν λόγω κουρᾶς καί χειροτονίας.
Ἐκάρη Μοναχός τήν 7 Δεκεμβρίου 1997στήν Ἱερά Μονή Ἀντινίτσης Φθιώτιδος ἀπό τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Νικόλαο.
Διάκονος χειροτονήθηκε τήν 14 Δεκεμβρίου 1997 ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Νικόλαο στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἄρεως Ἀθηνῶν.
Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε στίς 6 Δεκεμβρίου 2000 ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Νικόλαο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, χειροθετηθείς αὐθημερόν εἰς Ἀρχιμανδρίτην. Χειροθετήθηκε Πνευματικός τήν 5 Δεκεμβρίου 2002 ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου.
Ὑπηρέτησε ὡς Ἱεροκῆρυξ Ἐφημεριακῆς θέσεως στόν  Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας.
Μετατεθείς στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος καί Πρόεδρος Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Κολοκυνθοῦς Ἀθηνῶν καί Ἐφημέριος καί Πρόεδρος Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Κυνηγοῦ ὁδοῦ Βουλιαγμένης Ἀθηνῶν.
Διηκόνησε στή Γραμματεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.  Κατέστη Γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί Γραμματεύς τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου αὐτῆς. Ὑπῆρξε Συνεργάτης τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων, μέχρι τοῦ διορισμοῦ του εἰς Β ́ Γραμματέα – Πρακτικογράφο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Ἑλλάδος. Έν συνεχείᾳ προήχθη σέ Α ́ Γραμματέα – Πρακτικογράφο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Χρημάτισε Γραμματεύς διαφόρων Εἰδικῶν Ἐπιτροπῶν, ὅπως Σχέσεων Ἐκκλησίας-Πολιτείας, Σύνταξης Κανονισμοῦ Ἐφημερίων καί Διακόνων κλπ.
Διετέλεσε:
α. Μέλος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
β. Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
γ. Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κέντρου Περιβαλλοντικῆς Ἀγωγῆς καί Ἐκπαίδευσης τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
δ.Ἐθελοντής Παραγωγός στό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Συγγραφικό ἔργο: 
1. Μετάφραση ἀπό τά ἀγγλικά τοῦ Βιβλίου τοῦTomvan Bochove, Χρονολογῶντας κι Ἐξακριβώνοντας.
2. Ὁ Διάλογος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ μέ τούς Χίονες, μονογραφία.
3. Ὁ ἐν τῷ κόσμῳ ἄγαμος Κληρικός, μονογραφία.
4. Περί των Ρασοφόρων Μοναχῶν, μονογραφία.
5. Αἱ Μητροπολιτικαί Ἐκλογαί τοῦ 1965, Συμβολή εἰς τήν Ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μονογραφία.
6. Προσκυνητάριον Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Βλασίου Στυλίδος,(ἀνέκδοτον).
7. Συντάκτης ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ἔτους 2015 (ἀποστολικά ἀναγνώσματα).
8. Συντάκτης ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ἔτους 2016 (εὐαγγελικά ἀναγνώσματα).
9. Ἐπιστημονικά ἄρθρα καί μελέτας σέ νομικά καί θεολογικά περιοδικά.
10. Ποιμαντικά ἄρθρα σέ ἐφημερίδες καί περιοδικά.


   Ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀχίλλιος (κατά κόσμον Ἰωάννης) Τσούτσουρας τοῦ Εὐαγγέλου, γεννήθηκε στή Σαλαμῖνα τό ἔτος 1973. Τίς στοιχειώδεις καί τίς γυμνασιακές του σπουδές τελείωσε στή Σαλαμῖνα. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καθώς καί μεταπτυχιακοῦ master στόν τομέα τῆς Δογματικῆς. Τυγχάνει γνώστης τῆς ἀγγλικῆς γλώσσας. Ἐκάρη μοναχός τήν 9η Νοεμβρίου 1996 καί χειροτονήθηκε διάκονος τήν 10η Νοεμβρίου 1996 καί πρεσβύτερος τήν 25η Δεκεμβρίου 1997, ὁπότε ἔλαβε καί τό ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνατίου.
     Ἀπό τῆς 3ης Ἀπριλίου 1999 ἀνέλαβε καί ἀσκεῖ καθήκοντα Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου. Ἔχει δημοσιεύσει ἄρθρα στό νεανικό περιοδικό «Τό Τάλαντο», τό ὁποῖο ἐξεδίδετο ἀρχικῶς στή Σαλαμῖνα καί τώρα στή Λάρισα, καθώς καί στόν τοπικό τύπο. Εἶχε ἀναπτύξει πλούσια κατηχητική δράση στή Σαλαμῖνα, καλλιεργεῖ τό γραπτό καί προφορικό θεῖο κήρυγμα καί πραγματοποιεῖ ραδιοφωνικές καί τηλεοπτικές ὁμιλίες καί ἐκπομπές στό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, σέ ἄλλους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς, καθώς καί σέ ὄλους τούς τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς τῆς Λαρίσης.
       Ἀπό τῆς 1ης Ἰουνίου 1998 εἶναι διευθυντής τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ραδιοφωνίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου καί ὑπεύθυνος προγράμματος. Εἶναι ἀκόμη διευθυντής τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, ἐκπρόσωπος Τύπου αὐτῆς καί μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Δημόσιας κεντρικῆς Βιβλιοθήκης Λάρισας. Διδάσκει δε, ἀνά τακτά διαστήματα σέ ἐκκλησιαστικά ΙΕΚ καθώς καί στό Φροντιστήριο Κατηχητῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

  Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ιγνάτιος, (κατά κόσμον Κωνσταντῖνος Μουρτζανός) Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεώς μας, ἐφημέριος καί προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης, γεννήθηκε στή Λάρισα στίς 13 Ἰανουαρίου τοῦ 1980 καί προέρχεται ἀπό πολύτεκνη οἰκογένεια.

 Χειροτονήθηκε Διάκονος στίς 27 Ὀκτωβρίου 2002 καί Πρεσβύτερος στίς 8 Φεβρουαρίου 2009 ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιο.

     Διηκόνησε εὐδοκίμως ὡς Ἀρχιδιάκονος τῆς Μητροπόλεως Λαρίσης ἐπί 7 συναπτά ἔτη. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης,  τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τοῦ Τμήματος Ἱστορίας, Ἀρχαιολογίας καί Κοινωνικῆς Ἀνθρωπολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εἶναι κάτοχος Μεταπτυχιακῶν  Διπλωμάτων τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  στόν τομέα Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας με θέμα: « Δωρόθεος Κοτταρᾶς, ὁ ἀπό Λαρίσης, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν και πάσης Ἐλλάδος » καί  τῆς  Ἰατρικῆς Σχολῆς Λαρίσης στον τομέα τῆς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ὑγείας με θέμα: «Βιοηθικοί προβληματισμοί καί καύση τῶν νεκρῶν στην Ὀρθόδοξη Ἐλλάδα-μία ἀναδρομική μελέτη τῶν ὀρθόδοξων καί ἱστορικῶν κειμένων ἀπό τήν ἀρχαιότητα ἕως καί σήμερα». Εἷναι παράλληλα μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Paul Valery τῆς Γαλλίας στον τομέα τῆς Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας καί στο Πανεπιστήμιο East London τῆς Μεγάλης Βρετανίας στον τομέα τῆς Ψυχολογίας.  Ἐπιπλέον τυγχάνει ὑποψήφιος Διδάκτωρ τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα διατριβῆς: « Τό ἐκκλησιαστικό πρόβλημα 1967-1974 και ἡ Ἱερά Μητρόπολις Λαρίσης και Τυρνάβου ἕως το 1996»  καί τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων στον τομέα τῆς Βυζαντινῆς Φιλοσοφίας με θέμα διατριβῆς: « Ἰωσήφ ὁ Ὑμνογράφος και οἱ ἁγιολογικές πηγές» . Εἶναι κάτοχος Διπλώματος Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν καί Πτυχιοῦχος τῆς Ἀγγλικῆς, Γαλλικῆς, Ἱσπανικῆς γλώσσης,  γνώστης δε τῆς Ἰταλικῆς.

  Εἶναι κατά σάρκα ἀδελφός του Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ι. Μ Κερκύρας, π. Θεμιστοκλῆ Μουρτζανού.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου